แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์

คลินิกสูตินรีเวช

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.วราลักษณ์ ยมะสมิต

คลินิกสูตินรีเวช

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.วีระ นันทนาวรางกูร

คลินิกสูตินรีเวช

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ