แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พ.ญ.ชมพูนุท อนันบุญทริก

กุมารเวช/สุขภาพเด็กและภูมิคุ้มกัน

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

พญ.สิริลักษณ์ บุณยประภัศร

กุมารเวช/สุขภาพเด็กและภูมิคุ้มกัน

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ