บริการตรวจรักษาโรคผิวหนัง ดูแลผิวพรรณ เส้นผม ลดริ้วรอย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือทันสมัย

ประวิติความเป็นมาศูนย์โรคผิวหนัง (Skin and Aesthetic Center)

ศูนย์ผิวหนังและความงาม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์-โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เพื่อเป็นศูนย์บริการตรวจรักษาด้านผิวหนังและความงาม ทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยศูนย์โรคผิวหนังนี้ เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังอย่างครบวงจร ด้านแนวทางการรักษาที่เป็นมาตราฐานวิชาชีพ โดยแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจรักษาโรคผิวหนัง ผม เล็บ

 • โรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic dermatitis)
 • โรคตุ่มน้ำเรื้อรัง (Vesiculobullous disease)
 • โรคลมพิษ (Urticaria)
 • โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
 • โรคด่างขาว (Vitiligo)
 • โรคมะเร็งผิวหนัง
 • โรคเกี่ยวกับเล็บ (Nail disorders)
 • โรคของเส้นผมและหนังศรีษะ (Hair and scalp disorders) เนื้องอก เช่น ไฝ (Nevus) ติ่งเนื้อ (Keratosis) ฯลฯ
 • ตรวจรักษาแผลเป็นคีลอยด์ (Keloid)
 • บริการตรวจทดสอบผื่นแพ้สัมผัส

การรักษาโรคผิวหนังด้วยแสง (Phototherapy)

การรักษาโรคผิวหนังด้วยแสง (phototherapy) ซึ่งโดยทั่วไปแสง (Light) ที่นำมารักษาโรคทางผิวหนังเหล่านี้คือ แสงอัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) หรือ แสงอาทิตย์ ที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ แต่ได้มีการนำมาทำให้มีึวามเข้มแสงตามที่กำหนด ได้ตามที่ทางการแพทย์ต้องการ ทำให้บางครั้งเราเรียกแสงที่ใช้รักษาโรคผิวหนังว่าเป็น “แสงอาทิตย์เทียม” ซึ่งแสงที่นำมาใช้นี้ไม่ใช่แสงหรือรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง ที่เป็นรังสีประเภทไออนไนซ์ (lonizing radiation) หรือที่เรียกว่า รังสีวิทยา

แสงอัลตร้าไวโอเลตคืออะไร ?

อัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) หรือที่บางครั้งเรียกสั้นๆว่า ยูวี (UV) คือ ช่วงหนึงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 200-400 นาโนเมตร โดยความยาวคลื่นช่วงนี้จะสั้นกว่าช่วงแสงที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (visible light) โดยทั่วไปสามารถแบ่งแสงอัลตร้าไวโอเลตออกเป็น

 • แสงอัลตร้าไวโอเลต เอ (UV A) มีความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร
 • แสงอัลตร้าไวโอเลต บี (UV B) มีความยาวคลื่น 280-320 นาโนเมตร
 • แสงอัลตร้าไวโอเลต ซี (UV C) มีความยาวคลื่น 200-280 นาโนเมตร

โดยแสงอัลตร้าไวโอเลตแต่ละชนิด ก็จะมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่แตกต่างกัน สำหรับในทางการแพทย์เราจะใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต เอ และอัลตร้าไวโอเลต บี ในการรักษาโรคทางผิวหนัง ส่วนแสงอัลตร้าไวโอเลต ซี จะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งมักใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือใช้ในอุตสาหกรรมฆ่าเชื้อในอาหารได้

อัลตร้าไวโอเลตสามารถใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง ?

เนื่องจากแสงอัลตร้าไวโอเลตนี้มีความสามารถ ในการทะลุทะลวงผิวหนังไปถึงชั้นกำพร้า (Epidermis) และชั้นหนังแท้ ( Dermis) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของแสง ดังนั้นจึงสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังได้หลายโรค เช่น โรคสะเก็ดเงิน, โรคด่างขาว, โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ, ผื่นผิวหนังอักเสบ, โรคผื่นขุยกุหลาบ, ภาวะคันของผิวหนังที่ไม่ทรบสาเหตุ, หรือภาวะคันจากโรคตับ โรคไต เป็นต้น นอกจากนี้แสงอัลตร้าไวโอเลตยังสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งผิวหนังชนิดมัยโคซัสฟังกอยดีวได้อีกด้วย

เครื่องฉายแสงอัลตร้าไวโอเลตมีลักษณะแบบใดบ้าง ?

โดยทั่วไปลักษณะเครื่องฉายแสงยูวีมี 2 แบบคือ

 1. ตู้ฉายแสงกระจายทั่วตัว

2. เครื่องฉายแสงเฉพาะส่วน

ข้อดีของการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลตรักษาโรคทางผิวหนัง ?

ข้อดีของการฝช้แสงอัลตร้าไวโอเลต รักษาโรคทางผิวหนังนอกจากจะใช้รักษาโรคผิวหนังส่วนใหญ่ ที่เป็นโรคผิวหนังชนิดเรื้อรังได้แล้วยังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกลุ่มอายุทั้งเด็ก หญิงตั้งครรภ์ คนในวัยกลางคน และผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีการติดเชื้อเอดส์ ก็สามารถใช้แสงอัลตร้าไวโอเลตรักษาโรคทางผิวหนังได้ อีกทั้งยังทำให้ลดการใช้ยาทา ยารับประทาน ที่อาจมีผลต่อวัยวะระบบต่างๆของร่างกายได้ด้วย เช่น ตับ ไต

ข้อจำกัดของการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลตรักษาโรคทางผิวหนัง ?

เนื่องจากในการใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต รักษาโรคทางผิวหนัง จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องหลายครั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งขึ้นอยู่กับชนิดของโรคผิวหนังที่เป็นโดยทั่วไปผื่นผิวหนังจะดีขึ้น ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 เดือน ภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนังและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้มีความชำนาญในการให้แสงรักษา

การรักษาโรคผิวหนังโดยการฉายแสงจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังหรือไม่ ?

เนื่องจากในการใช้แสงยูวีนี้เพื่อมารักษาโรค แพทย์ผิวหนังจะเป็นผู้กำหนดความเข้มแสง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ในทางตรงกันข้ามการฉายแสงอาทิตย์เทียมนี้ ยังสามารถนำมาใช้รักษามะเร็งผิวหนังบางชนิดได้ด้วยดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น

TheraBeam UV308 : เป็นเครื่องมือที่ให้กำเนิดรังสีอัลตร้าไวโอเลต พลังงานที่ปล่อยออกมาส่งตรงไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมาย โดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อใกล้เคียง ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงขึ้น สามารถให้การรักษา โรคด่างขาว, โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ, โรคสะเก็ดเงิน, โรคตุ่มแข็งที่เกิดจากการเกาซ้ำๆ, โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

การบริการด้านความงาม

 • เลเซอร์
 • การฉีดโบท็อกและฟิลเลอร์ (Botox & Filler) เพื่อลดรอยเหี่ยวย่น
 • Chemical peeling ผลัดเซลล์ผิวด้วยกรดผลไม้ สูตรอ่อนโยน ช่วยลดการเกิดสิว ความมัน และความหมองคล้ำ (ครั้งละ 200 บาท)
 • Facial Treatment นวัตกรรมล่าสุดของเทคโนโลยี ช่วยให้หน้ากระจ่างใสเรียบเนียน รูขุมขนกระชับ ลดเลือนริ้วรอยและหลุมสิว
  • GentlePeel : ผลัดเซลล์ผิวด้วยหัวเพชร นวัตกรรมล่าสุด ของเทคโนโลยี การกรอหน้า โดยทำการกรอผิวด้วยหัวเพชร ที่มีความละเอียดสูงมาก เช่นเดียวกับที่ใช้ในเครื่องเลเซอร์ โดยระหว่างกรอผิว จะมีแรงดูดเบาๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจน อิลาสติน และ เพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ช่วยให้หน้ากระจ่างใส เรียบเนียน รูขุมขนกระชับ ลดเลือนริ้วรอย (ครั้งละ 1,550 บาท คอร์สละ(6ครั้ง) 6,500 บาท )
  • VitaDeep : ผลักวิตามิน นวัตกรรมผลักยาเข้าสู่ผิวใหม่ล่าสุด ที่สามารถทำให้วิตามินซึมลึกสู่ผิวได้ดีมากขึ้น ได้ประสิทธิภาพสูงเมื่อทำต่อจาก GentlePeel โดยการกระตุ้นโปรตีน ในชั้นผิวหนังทำให้เกิดช่องขนาดเล็กตามผิวหนัง (Microchannel) ทำให้วิตตามินสามารถไหลเข้าสู่ผิวหนังโดยตรง จึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและเติมวิตตามินให้ผิวหน้า ทำให้ผิวหน้าขาวใส (ครั้งละ 1,550 บาท คอร์สละ(6ครั้ง) 6,500 บาท )

 • Light Therapy
  • LumiBright : แสงบำรุงผิวและลดการอักเสบ เทคโนโลยีแสงบำบัด ช่วยกระชับรูขุมขนและลดเลือดริ้วรอยเล็กๆ ด้วยการกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจน ซึ่งจะเห็นผลได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับสภาพสีผิว ลดความหมองคล้ำ ลดเลือนจุดด่างดำ ทำให้หน้าใส เรียบเนียนขึ้น และสามารถลดการอักเสบของผิวหนัง (ครั้งละ 1,500 บาท คอร์สละ(6ครั้ง) 6,500 บาท )
  • LumiClear : แสงรักษาสิว การใช้แสงความยาวคลื่นจำเพาะร่วมกันที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ช่วยลดการทำงานของต่อมไขมัน ทำให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันลดลง และยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวหน้ามัน, ต้องการรักษาสิว ควบคุมการเกิดสิว นอกจากนั้นยังได้ผลดีกับสิวที่ดื้อยา ทำให้สิวอักเสบลดลงได้เร็วและช่วยลดเลือนรอยแดงจากสิว (ครั้งละ 1,500 บาท คอร์สละ(6ครั้ง) 6,500 บาท )
  • LumiHair : แสงสีแดงช่วยกระตุ้นผมเกิดใหม่ เพิ่มการสร้างอาหารสำหรับการเจริญของเส้นผม ทำให้เส้นผมใหญ่ขึ้น มีน้ำหนัก ไม่ขาดง่าย และลดการหลุดร่วงของเส้นผม (ครั้งละ 1,500 บาท คอร์สละ(6ครั้ง) 6,500 บาท )

LASER

 • Carbondioxide laser (CO2 laser) : กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด สิวหิน เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ใช้ กำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ หูด สิวหิน มีความละเอียดในการทำงานสูงมาก จึงสามารถเลือกทำลาย เฉพาะเนื้อเยื่อที่ต้องการโดยไม่สร้างความเสียหายให้กับเนื้อเยื่อดดยรอบ ไม่มีเลือดออก ไม่ต้องเย็บแผล และไม่ทำให้เกิดแผลเป็น ซึ่งต่างจากการผ่าตัดด้วยมีดที่จะมีเลือดออก และอาจจะทำให้เกิดแผลเป็นได้

จุดละ 500 บาท

2-5 จุด 1,000 บาท

6-10 จุด 1,800 บาท

11-20 จุด 2,500 บาท

21-30 จุด 3,100 บาท

 • Perfect Skin : กระตุ้นคอลลาเจน กระชับรูขุมขน หน้าขาวใส ผสานเลเซอร์สองชนิด โดยเลเซอร์ชนิดลงลึกสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในระดับลึก ทำให้ริ้วรอยตื้นๆดูจางลง รูขุมขนกระชับขึ้น ส่วนเลเซอร์ชนิดตื้นจะช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้ขาวใส เรียบเนียนขึ้น (ครั้งละ 4,000 บาท)
 • Pigment Focus laser : รักษากระ ฝ้า รอยดำ รอยสัก หน้าขาวใส เทคโนโลยีเลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถลงสู่ใต้ผิวได้ลึกกว่าเลเซอร์ชนิดอื่น โดยไม่ทำร้ายผิวหนังด้านบน ช่วยลดการทำงานของเม็ดสี ทำให้ผิวหน้าขาวขึ้น กระจ่างใส ช่วยให้ฝ้า, กระ จางลง โดยเฉพาะฝ้าลึกที่รักษายาก

เฉพาะจุด 1,500 บาท

ครึ่งหน้า 2,500 บาท

ทั่วหน้า 4,000 บาท

 • V-Red beam : ลบรอยแดงจากสิว เส้นเลือดขยายตัว เลเซอร์ Pulse Dye ที่มีความยาวคลื่นจำเพาะต่อเส้นเลือดฝอยและรอยแดงมากที่สุด ทำให้ผิวขาวใส รอยแดง เส้นเลือดฝอยจางลง รู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ

1-10 Shot 800 บาท , 10-40 Shot 1,000 บาท

40-100 Shot 1,500 บาท , 100-150 Shot 2,000 บาท

100-150 Shot 2,500 บาท , 150-200 Shot 3,000 บาท

 • Inmode laser
  HairRemoval : เลเซอร์กำจัดขน
  Fractor : รักษาหลุมสิว
  Forma : ช่วยยกกระชับใบหน้าเรียว ด้วยคลื่นวิทยุพลังงานสูง
  Lumecca : ช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใส ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอและขาวใส

รักษาสิว ลดริ้วรอย เติมเต็ม

 • กดสิว : ไม่เกิน 10 จุด 100 บาท มากกว่า 10 จุด 200 บาท
 • รักษาหลุมสิว (Subcision) : 1-3 จุด 500 บาท, 3-10 จุด 1,000 บาท, 10-20 จุด 1,500 บาท
 • ฉีดโบท็อกซ์ (Allergan USA) : ยูนิตละ 280 บาท
 • ฉีดฟิลลเอร์ (Filler USA) : ซีซีละ 14,000 บาท

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ผศ.พญ.เปรมจิตร จันทองจีน

คลินิกผิวหนัง

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช

คลินิกผิวหนัง

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ