ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด19
หลีกเลี่ยงที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยเสมอ หมั่นล้างมือ
งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหากไม่จำเป็น
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ