แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พ.ญ.ธัญญ์ปวีณ อังกูรสุรชัย

คลินิกหู คอ จมูก

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

น.พ.ศิริชัย สุพานิชถาวร

คลินิกหู คอ จมูก

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ