พญ.ธัญญ์ปวีณ อังกูรสุรชัย

คลินิกหู คอ จมูก

การศึกษา และผลงาน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
โสตศอนาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์

ตารางแพทย์ลงตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า เช้า เช้า