ห้องพักโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

เป็นห้องขนาดกว้างขวาง บรรยากาศอบอุ่น ตกแต่สวยงาม โปร่งสบาย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย มีพื้นที่ห้องรับแขก และญาติออกมาเป็นสัดส่วน 1 ห้อง ห้องพักญาติ 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก

เป็นห้องขนาดมาตรฐาน เน้นการใช้งานคล่องตัว ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง

ราคาห้องพัก

ค่าห้อง                              4,350 บาท/วัน

ค่าบริการโรงพยาบาล               1,500 บาท/วัน

ค่าบริการพยาบาล                   2,500 บาท/วัน

ราคารวม                             8,350 บาท/วัน