ฟ้าทะลายโจรกินอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน
ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์อันตรายต่อตับหากทานไม่ถูกต้อง ทานอย่างถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงกันเถอะ