พญ.ชมพูนุท อนันบุญทริก

กุมารเวช, สุขภาพเด็กและภูมิคุ้มกัน

การศึกษา และผลงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พัฒนาการเด็ก จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางแพทย์ลงตรวจ (กุมารเวช)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย

** พุธ เฉพาะ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5

ตารางแพทย์ลงตรวจ (สุขภาพเด็กและภูมิคุ้มกัน)

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
บ่าย

** พฤหัส เฉพาะ สัปดาห์ที่ 2,4 และ 5