นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศร

กระดูกและข้อ

การศึกษา และผลงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.ราชวิถี

ตารางแพทย์ลงตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เช้า-บ่าย เช้า-บ่าย