แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

พ.ท.ป.พรจิรา การภักดี

แพทย์แผนไทย

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ