แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

นพ.วงศกร นนทรักษ์ชัยศร

กระดูกและข้อ

สถานที่ตรวจรักษาชั้น 1 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ