ประกาศ การรับวัคซีน COVID-19 เข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ที่รับวัคซีนเข็ม 1 และ 2 จากโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ รอบเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 (astrazeneca+astrazeneca และ Sinovac+astrazeneca)
*** สำหรับท่านที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ในวันอื่นๆ ขอให้รอฟังประกาศจากเพจของโรงพยาบาล เมื่อได้กำหนดเวลาทาง รพ. จะประกาศอีกครั้ง
ติดต่อสอบถาม โทร 026564500 ต่อ 3101 ในเวลาทำการ