“สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ขณะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ “
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
โหร 02-656-4500 ต่อ 3101