ติดต่อเรา

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

184 ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 0-2656-4500, 49, 51 ประชาสัมพันธ์ 3101

ฉุกเฉิน โทร. 02-229-1691

ข้อเสนอแนะ

กรุณากรอกแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

  ติดต่อเรา

  ข้อมูลสำหรับติดต่อ

  โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  184 ถนนพระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  โทร 0-2656-4500, 49, 51 ประชาสัมพันธ์ 3101

  ฉุกเฉิน โทร. 02-229-1691

  ข้อเสนอแนะ

  กรุณากรอกแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

   ติดตามเรา

   ติดตามเรา