รับดูแลผู้สูงอายุ ด้วยทีมงานที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ บรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อยู่ใกลางเมือง เดินทางสะดวก

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บริการดุจญาติมิตร ใกล้ชิดธรรมชาติ

รับดูแลผู้สูงอายุ ด้วยทีมงานที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ บรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อยู่ใกลางเมือง เดินทางสะดวก

ประเภทของผู้รับริการ

 1. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่จำกัดอายุ
 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว หรือบุคคลที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และต้องการการพักฟื้น โดยอาการของโรคอยู่ในระยะควบคุมได้
 • ผู้รับบริการต้องได้รับการประเมินและผ่านความเห็นชอบจากแพทย์ของโรงพยาบาลสวนเบญกิติฯ เพื่อความครอบคลุมในการดูแลรักษา

การบริการ

 • บริการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น อาบน้ำ  เช็ดตััว สระผม ทำความสะอาดภายในช่องปาก ดูแลการขับถ่าย เป็นต้น เพื่อสุขอนามัยที่ดี
 • การดูแลพยาบาลขั้นพื้นฐาน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย การตรวจวัดสัญญาณชีพ, การดูแลการรับประทานอาหาร, การให้อาหารทางสายยาง, ดูดเสมหะ, ทำแผล, จัดยาตามแพทย์สั่ง, การผลิกตะแคงตัวและจัดท่า เพื่ือความสุขสบาย
 • บริการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ หากพบอาการผิดปกติและฉุกเฉิน สามารถรักษาที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ
 • บริการอาหารตามหลักโภชนบำบัด โดยนักโภชนบำบัด และทีมสหวิชาชีพ
 • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น การวาดภาพระบายสี ส่งต่อลูกบอล เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ใช้ทักษะด้านสมองและร่างกาย รวมทั้ง ได้รับความสนุกเพลิดเพลิน
 • บริการพิเศษ เช่น กายภาพบำบัด, นวดแผนไทย เพ่ื่อการรักษาค่าบริการตามที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ กำหนด(เบิกได้ตามต้นสังกัด)

อัตราค่าบริการ

ห้องเดี่ยว

 • รายเดือน : 39,000 – 60,000 บาท
 • รายวัน : 1,500 – 2,500 บาท

ห้องคู่

 • รายเดือน : 36,000 บาท
 • รายวัน : 1,300 บาท

ห้องรวม 4 เตียง

 • รายเดือน : 30,000 บาท
 • รายวัน : 1,100 บาท

อัตราค่าบริการ

ห้องเดี่ยว

 • รายเดือน : 39,000 – 60,000 บาท
 • รายวัน : 1,500 – 2,500 บาท

ห้องคู่

 • รายเดือน : 36,000 บาท
 • รายวัน : 1,300 บาท

ห้องรวม 4 เตียง

 • รายเดือน : 30,000 บาท
 • รายวัน : 1,100 บาท

 • ค่าบริการรายเดือน คิดเป็นจำนวนวันที่รับอยู่จริงต่อจจำนวนวันของเดือนนั้นๆ
 • อัตราค่าบริการข้างต้น รวมค่าอาหารปกติ ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ วัสดุของใช้เบ็ดเตล็ด อาหารพิเศษและค่าเดินทางต่างๆ

เอกสารประกอบเพื่อเข้ารับบริการ

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าพักและญาติ
 • ทะเบียนบ้านและสำเนาของผู้เข้าพักและญาติ
 • ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่รักษาประจำของผู้เข้าพัก

เวลาติดต่อ

วันจันทร์ – ศุกร์ : 08:00 – 16:00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ : 02-656-4500 ต่อ 3820, 3821 (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)

02-656-4500 ต่อ 3101, 3168 (ประชาสัมพันธ์)

อีเมล : elderly8.toat@gmail.com